Sessions individuals

Una sessió dura entre 1.15h i 1.30h.

Consta de:

* Connexió amb els animals guia, amb la Terra i amb l’univers

* Sanació energètica amb els animals guia

* Conèixer l’animal/animals guia

* Missatge del teu animal guia

Les sessions per persones es fan a Barcelona Sants.

Les sessions d’animals es fan a domicili a Barcelona, a l’Hospitalet, a Cornellà i a Sabadell. La informació dels animals de poder guies de l’animal s’entrega a la persona que l’acompanya.

Si no pots venir a Barcelona, es pot fer la sessió a distància.

Preus

Persones 40€ (en persona a BCN Sants o online)

Animals

65€ Barcelona, l’Hospitalet i Cornellà

70€ Sabadell

Sessió a distància 40€

Sessió persona + animal

90€ Barcelona, l’Hospitalet i Cornellà

95€ Sabadell

100€ Badalona i Santa Coloma

Sessió online 80€