Sessions individuals

Una sessió dura entre 1.15h i 1.30h.

Consta de:

* Connexió amb els animals de poder, amb la Terra i amb l’univers

* Sanació energètica amb els animals de poder

* Conèixer l’animal/animals de poder guies

* Missatge del teu animal de poder guia

Les sessions per persones es fan a Barcelona Sants.

Les sessions d’animals es fan a domicili a Barcelona, a l’Hospitalet, a Cornellà i a Sabadell. La informació dels animals de poder guies de l’animal s’entrega a la persona que l’acompanya.

Si no pots venir a Barcelona, es pot fer la sessió a distància.

Preus

Persones 50€

Animals

65€ Barcelona, l’Hospitalet i Cornellà

70€ Sabadell

75€ Badalona i Santa Coloma

Sessió a distància 50€

Sessió persona + animal

90€ Barcelona, l’Hospitalet i Cornellà

95€ Sabadell

100€ Badalona i Santa Coloma

Sessió a distància 80€